Podaruj 1% podatku - KRS: 0000016179

PeKaO S.A : 68 1240 1402 1111 0010 3608 8343

Aktualności

Zobacz więcej...

Z życia WTZ - karnawał 2018-02-19 | 12:01:05

Z życia WTZ - karnawał

13 lutego oficjalnie zakończyliśmy czas karnawału.

Pożegnaliśmy go ...

>> Czytaj dalej...

Podziękowania 2017-12-19 | 10:10:21

Podziękowania

                             ...

>> Czytaj dalej...

Zapisz się do newsletter'a

Pracownia komputerowa

Pracownia komputerowa działa od pierwszych dni funkcjonowania Warsztatu. Stopniowo ulegała rozbudowie i obecnie obejmuje pięć stanowisk komputerowych wyposażonych w urządzenia peryferyjne oraz dysponującymi stałym dostępem do Internetu.Głównym celem stawianym przed podopiecznymi jest zdobycie umiejętności obsługi komputera oraz korzystania
z zasobów internetowych. Dzięki nim młodzież ma możliwość poszerzenia wiedzy o otaczającym świecie,
dokonywania zakupów a przede wszystkim nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami w całej Polsce.
Grupa uczestników założyła i dba o aktualizację strony internetowej prezentującej działalnosc Stowarzyszenia i WTZ na szerszym forum.
Ponadto celem pracowni jest także rozwijanie umiejętności z zakresu zaradności osobistej, tzn. pisanie pism użytkowych związanych z aktualnymi problemami, nauka wypełniania druków i formularzy niezbędnych w życiu codziennym.

W zakresie przygotowania do podjęcia pracy zawodowej uczestnicy zdobywają
umiejętności wymagane w pracy na skomputeryzowanych stanowiskach biurowych:
uczą się prowadzenia sekretariatu, obsługi programów biurowych,
a także zgłębiają tajniki małej poligrafii.       

 

                                     

 

Pracownia wyposażona jest także w urzadzenia biurowe, m.in. bindownicę, laminarkę, kserokopiarkę
Dzięki nim uczestnicy w czasie zajęć sami wykonują wiele prac użytkowych związanych z realizowanymi w placówce zadaniami, takimi jak:
-tworzenie potrzebnej w codziennej pracy dokumentacji,
-projektowanie kart okolicznościowych,
-przygotowanie pomocy dydaktycznych,
-projektowanie wizytówek, papierów firmowych, dyplomów.

 

 

 

 

Akcje wspierają: